Onze school

Aandacht werkt!

Kinderen in een school ontwikkelen zich het best in een vriendelijke, open, duidelijke en gezellige omgeving. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor ieder kind. In overleg met de kinderen zijn er regels en schoolafspraken gemaakt.Respect voor de ander, saamhorigheid, opkomen voor onrecht en veiligheid zijn de sleutelbegrippen.

Natuurlijk wordt wel eens een kind bestraft, maar we steken meer energie in het belonen van goed gedrag en het aanleren van wenselijk gedrag.

Ook sfeer en aankleding zijn van belang voor een prettig klimaat. Vandaar dat wij aandacht besteden aan een uitnodigende, gezellig ingerichte, maar gestructureerde en opgeruimde omgeving, waar kinderen graag naar toe gaan.

In de groep speelt de leerkracht een belangrijke rol. Een positieve, vriendelijke en duidelijke houding is van belang. De leerlingen spreken de leerkrachten aan met juf of meneer, gevolgd door de voornaam.

Er zijn duidelijk omschreven consequenties die volgen op het overtreden van gedragsregels. Wij streven naar een rustige, veilige schoolomgeving, waarin iedereen zich prettig voelt.

Onze basiswaarden zijn respect, motivatie, verantwoordelijkheid en plezier.

Op school hanteren wij de algemene schoolregel: ‘Wij zorgen dat iedereen het fijn heeft op school!’

Helaas komt het wel eens voor dat er toch sprake is van ruzie, pestgedrag of respectloos gedrag. Om kinderen weerbaarder te maken hanteren wij de drie stappen van PBS.

De 3 stappen zijn:

Stap 1: Zeg: ‘Stop’.

Stap 2: Loop weg als het vervelende gedrag niet stopt

Stap 3: Als het vervelende gedrag niet stopt, ga dan naar een volwassene en vertel het probleem

De stappen worden in de eerste week na de zomervakantie middels PBS-lessen aangeleerd en regelmatig herhaald. De stappen zijn een onderdeel van het pest-preventie-programma van onze school.

Aandacht werkt!

Wie bloeit er nu niet op door aandacht?
Ga maar na bij jezelf hoe fijn het is om een compliment te krijgen. Het geven van complimenten is eigenlijk nog mooier.
Als kinderen lekker in hun vel zitten presteren ze beter, komen ze tot bloei en zijn ze in staat om oog te hebben voor de wereld om hun heen. Ze kunnen dan op ontdekkingsreis gaan en daar veel van leren.
Op de Kingschool zijn we ons daar terdege van bewust en zorgen we voor een positief schoolklimaat.

Wie bloeit er nu niet op door aandacht?
Ga maar na bij jezelf hoe fijn het is om een compliment te krijgen. Het geven van complimenten is eigenlijk nog mooier.
Als kinderen lekker in hun vel zitten presteren ze beter, komen ze tot bloei en zijn ze in staat om oog te hebben voor de wereld om hun heen. Ze kunnen dan op ontdekkingsreis gaan en daar veel van leren.
Op de Kingschool zijn we ons daar terdege van bewust en zorgen we voor een positief schoolklimaat.

Aandacht werkt!

Wie bloeit er nu niet op door aandacht?
Ga maar na bij jezelf hoe fijn het is om een compliment te krijgen. Het geven van complimenten is eigenlijk nog mooier.
Als kinderen lekker in hun vel zitten presteren ze beter, komen ze tot bloei en zijn ze in staat om oog te hebben voor de wereld om hun heen. Ze kunnen dan op ontdekkingsreis gaan en daar veel van leren.
Op de Kingschool zijn we ons daar terdege van bewust en zorgen we voor een positief schoolklimaat.

Wie bloeit er nu niet op door aandacht?
Ga maar na bij jezelf hoe fijn het is om een compliment te krijgen. Het geven van complimenten is eigenlijk nog mooier.
Als kinderen lekker in hun vel zitten presteren ze beter, komen ze tot bloei en zijn ze in staat om oog te hebben voor de wereld om hun heen. Ze kunnen dan op ontdekkingsreis gaan en daar veel van leren.
Op de Kingschool zijn we ons daar terdege van bewust en zorgen we voor een positief schoolklimaat.

Aandacht werkt!

Wie bloeit er nu niet op door aandacht?
Ga maar na bij jezelf hoe fijn het is om een compliment te krijgen. Het geven van complimenten is eigenlijk nog mooier.
Als kinderen lekker in hun vel zitten presteren ze beter, komen ze tot bloei en zijn ze in staat om oog te hebben voor de wereld om hun heen. Ze kunnen dan op ontdekkingsreis gaan en daar veel van leren.
Op de Kingschool zijn we ons daar terdege van bewust en zorgen we voor een positief schoolklimaat.

Wie bloeit er nu niet op door aandacht?
Ga maar na bij jezelf hoe fijn het is om een compliment te krijgen. Het geven van complimenten is eigenlijk nog mooier.
Als kinderen lekker in hun vel zitten presteren ze beter, komen ze tot bloei en zijn ze in staat om oog te hebben voor de wereld om hun heen. Ze kunnen dan op ontdekkingsreis gaan en daar veel van leren.
Op de Kingschool zijn we ons daar terdege van bewust en zorgen we voor een positief schoolklimaat.