Identiteit

“Samen in vrijheid met elkaar leven”

 

De Kingschool is een openbare basisschool. Dat betekent onder andere dat wij het belangrijk vinden dat ouders en kinderen zich thuis voelen en trots zijn op de Kingschool. Er vindt namelijk een belangrijk deel van leven en leren plaats bij ons op school. Wij willen daarom een fijne, veilige en uitdagende school zijn die vanuit openbaar karakter open staat voor iedereen. De school dankt haar naam aan Martin Luther King, die op 4 april 1968 werd vermoord. Zijn idealen verwoordde hij onder andere in zijn rede “I have a dream”. Hij hoopte op een maatschappij waarin alle mensen in vrijheid kunnen leven en men elkaar met respect behandelt.
De basisschool is een belangrijke fase in het leven van je kind. De Kingschool biedt een warme en vertrouwde omgeving, waarin alle kinderen elkaar kennen. Ook de meesters en juffen kennen alle kinderen bij naam. Als kinderen zich op hun gemak voelen, kunnen ze veel meer in zich opnemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgangspunten van de Kingschool…

Ieder kind en iedere leerkracht welkom

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond

Respect voor elkaars mening of overtuiging

De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor een bepaalde opvatting.

Aandacht voor en ruimte bieden aan iedereen

De openbare school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind en iedere leerkracht. Niet apart, maar samen.

Pluriformiteit

De openbare school maakt actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, draagt bij aan de integratie en stimuleert democratisch burgerschap.

Kinderen leren van elkaar

In het openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar, door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden.

Opvattingen bij elkaar brengen

De openbare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken.

Leren waarnemen

De openbare school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven.

Iedereen doet er toe!

Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe.