Leefregels op de Kingschool

Leefregels voor en door de leerlingen

Onze regels op school noemen we ‘leefregels’ en geen ‘schoolregels’, wij vinden dat het niet stopt bij het naar buiten lopen uit school. De leefregels gaan uit van positief gedrag en zijn samen met de leerlingen opgesteld. Elk schooljaar komen de leefregels op verschillende momenten en manieren terug. Zo staat tijdens de breek-de-week-show van een groep altijd een leefregel centraal. Ook staat een leefregel een maand lang op de taakbrief centraal en worden hieraan (mindfulness)activiteiten gekoppeld.

Op de Kingschool hebben we de volgende leefregels:

"Iedereen wordt blij van een compliment van mij"

Complimenten zorgen voor een betere sfeer in de klas en helpen leerkracht en leerlingen om het positieve gedrag centraal te plaatsen. Wanneer leerkrachten en kinderen bewust gaan kijken op welke punten zij een medeleerling een compliment kunnen geven, ontdekken ze vaak dat er veel dingen zijn die goed gaan.

"Ik geef mezelf en de ander de ruimte"

De kern gaat over het creëren van een omgeving, waarin ieder de ruimte voelt om zichzelf te zijn, vrijuit te spreken of te zwijgen. Het gaat over het waarborgen van een diep begrip en acceptatie van de ervaringen van een ander, zonder oordeel of de drang om te sturen of te repareren. Ruimte geven betekent ook anderen soms even met rust te laten of er zelf voor te kiezen de rust te pakken om daarna weer verder te kunnen met de dagelijkse gang van zaken.

"Ik houd mij aan afspraken"

Mensen die zich houden aan afspraken zijn betrouwbaarder, vertrouwen elkaar meer en mensen werken daar graag mee samen. Afspraken zijn nodig om prettig te kunnen samenleven en -werken. Er is pas een afspraak als alle partijen vinden dat het een afspraak is. Dus als iedereen er achterstaat. Dat betekent dat alle partijen er de voordelen en het belang van inzien en dat iedereen er zich toe verbindt om ze na te leven.

"Als ik iets moet doen, denk ik groen"

Een mindset is een denkstijl die bepaalt hoe je naar jezelf en je kwaliteiten en vaardigheden kijkt. Mensen met een growth mindset (een op groei gerichte denkstijl) gaan ervan uit dat je intelligentie, kwaliteiten en vaardigheden kunt ontwikkelen door bijvoorbeeld veel te oefenen. Iemand met een growth mindset zet door bij tegenslag en staat open voor feedback. Wanneer anderen succes hebben, zien zij dat als inspiratie. Het tegenovergestelde van een growth mindset is een fixed mindset (een statische denkstijl). Mensen met een fixed mindset gaan ervan uit dat intelligentie, kwaliteiten en vaardigheden aangeboren zijn en daarom vaststaan. Zij geven sneller op en interpreteren feedback vaak als kritiek. 
Op de Kingschool noemen we een growth mindset, het denken in groene gedachten. Het denken in rode gedachten noemen we de fixed mindset. 

"Iedereen hier is knap op zijn eigen manier"

Er is géén goed of fout, iedereen is anders en doet het op zijn eigen manier. Op de Kingschool zijn we ons daar erg van bewust. Ieder kind heeft zijn eigen rugzak met ervaringen, ideeën, talenten, voorkeuren en behoeften. We proberen kinderen te laten inzien dat iedereen knap is op zijn eigen manier en dat we elkaar nodig hebben om zelf een beter mens te worden. Hoe mooi is het dat kinderen elkaars talenten (in)zien en (h)erkennen en deze kennis inzetten om elkaar verder te helpen. Of dat nu bij rekenen, muziek of tekenen is of bij het sporten in de gymzaal.