Dalton algemeen

Op de Dr. M.L. Kingschool willen we  het onderwijs aan laten sluiten bij de belangstelling en het niveau van elk kind. Om dit zo optimaal mogelijk te doen, hebben we gezocht naar een vorm van onderwijs die dat mogelijk maakt. Die hebben we gevonden in het daltononderwijs.

 

‘Dalton is no method, no system, Dalton is an influence, a way of life’
Helen Parkhurst

 

Iedere vijf jaar wordt door de Nederlandse Dalton Vereniging getoetst of wij de Daltonlicentie mogen houden.

Alle leerkrachten op de Kingschool zijn in het bezit of zijn bezig met het behalen van het daltoncertificaat. Deze certificaten vinden wij als school belangrijk om kwaliteit te bieden aan onze leerlingen. Daarnaast hebben wij een daltoncoördinator die de daltoncultuur bewaakt en zorgt voor vernieuwingen. Hij borgt tevens de doorgaande lijn op onze school,  bewaakt de gemaakte afspraken en voert vernieuwingen, in overleg met het team, door. De daltoncoördinator bezoekt ook de bijeenkomsten in Deventer waar andere daltonscholen elkaar ontmoeten. Op die bijeenkomsten is er aandacht voor scholing, ervaringen en nieuwe ideeën waar wij als school uiteraard ons voordeel mee doen.