Ouderbetrokkenheid

Op de Kingschool vinden we ouderbetrokkenheid essentieel voor de ontwikkeling van de leerling.
Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat je meeleeft met het wel en wee van je kind. Dat je je kind aanmoedigt en dat je zowel hoge als redelijke verwachtingen hebt van de prestaties van je kind.

Ouders zijn een onmisbare schakel in de relatie tussen school en je kind. We hebben elkaar gedurende de hele schoolcarrière van je kind nodig. Daarom willen we met de ouders samenwerken, acht jaar lang en elk jaar opnieuw, opdat de betrokkenheid tot succes leidt.


Ouderbetrokkenheid levert heel veel op, namelijk …

 

Ouderbetrokkenheid kan op heel veel manieren.

 • Je helpt je kind naar school en praat samen over school
  Dit is de belangrijkste factor bij ‘ouderbetrokkenheid’. Je ondersteunt je kind met een veilige en stabiele thuissituatie en met een uitdagend pedagogisch klimaat.
 • Je wisselt met school belangrijke informatie uit
  Over schoolprogramma’s, vorderingen van het kind, over opvoeding en belangrijke zaken thuis
 • Je helpt je kind met huiswerk
  Wij geven daarvoor concrete suggesties en ideeën. En wij vragen je om je actief te bemoeien met het schoolleven van je kind.

 

Samen vormen we de basis van de driehoek ‘ouder-leraar-kind’

Met ouders ‘maken wij samen de school’. Voor je kind is het belangrijk dat we samenwerken. School en ouders, “schouder aan schouder”. Samen met de leraar van je kind sta je aan de basis van de driehoek leraar-ouder-kind. De ouder als ervaringsdeskundige en wij als onderwijsprofessionals.

Een positieve betrokkenheid doet er werkelijk toe. Het is erg goed voor:

 • de schoolprestaties;
 • het sociale gedrag;
 • het doorzettingsvermogen;
 • de motivatie;
 • de houding van je kind ten opzichte van anderen.

 

Regelmatig contact tussen de ouders en de leraar bevordert de samenwerking en zorgt voor een goede afstemming tussen de opvoeding thuis en op school. Daar vaart je kind wel bij.
Aan het begin van het schooljaar hebben wij met alle ouders een hoop- en dromengesprek over het kind. Welke ambities heb je als ouder voor je kind, hoe kijk je als ouder naar je kind en hoe gaat de samenwerking vorm krijgen gedurende het schooljaar. De leraar houdt een dergelijk gesprek ook met het kind zelf en de kinderen van de bovenbouw mogen ook meekomen om samen het hoop- en dromengesprek met ouders en leerkracht te voeren. Halverwege het schooljaar hebben we voortgangsgesprekken en kijken we wat we samen al hebben bereikt en wat we samen nog willen bereiken. Aan het einde van het schooljaar sluiten we het jaar af met eindgesprekken waarin we naar elkaar uitspreken of verwachtingen en dromen uit zijn gekomen.

We vinden het daarom erg belangrijk dat ook de ouders zich welkom voelen op onze school. Kom gerust binnen lopen, of kom op school helpen. Dat zien we graag!