Mindfulness

Het stimuleren van het welbevinden en betrokkenheid bij kinderen

Op onze school werken we met PEP (Positief Educatief Programma). Dit programma is erop gericht om een positief schoolklimaat te ontwikkelen waarin het welbevinden en betrokkenheid van leerlingen wordt gestimuleerd, waardoor de leerlingen optimaal leren en zich optimaal kunnen ontwikkelen en waarin de kans op gedragsproblemen zo klein mogelijk wordt gemaakt. 

Dit programma sluit aan bij onze zienswijze: “Kinderen leren hun eigen geluk te creëren”.

Het programma PEP wordt gedragen door een uitgebreid samenwerkingsverband. Participanten zijn de Universiteit Twente ( professor Ernst Bohlmeyer), Consent, het Centrum voor ervaringsgericht leren van de Universiteit in Leuven en het Preventie Platform Twente.

 

Kingschool = Mindfulness 

De Kingschool is een officiële Mindful School. Veel kinderen en jongeren hebben moeite om zich te concentreren. Ze slapen niet goed, maken zich druk en hebben zorgen. Soms hebben ze moeite met ontspannen, of zomaar even niets doen. Ze zijn doorlopend online. Hun hoofd is te vol. De prikkels teveel.
Mindfulness blijkt een groot effect te hebben op het kinderbrein. Vooral op die delen van de hersenen die actief worden bij stress, emoties en agressie. Breinonderzoek toont aan dat kinderen die mindfulness hebben gedaan of doen, anders omgaan met stressvolle situatie en zich beter in kunnen leven in anderen. Ze maken andere keuzes; meer bewust vanuit rust. Minder vanuit impuls of drift.  De basis van mindfulness is oefenen in bewust, vriendelijke aandacht.

De basisschool vormt met de thuissituatie een unieke context die kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. De school associëren we in eerste instantie met leren. Het gaat om basisvaardigheden als rekenen, taal, lezen en basiskennis over onderwerpen als geschiedenis, aardrijkskunde.
Deze competenties en kennis zijn onontbeerlijk om ‘te slagen in het leven’. Maar persoonlijke ontwikkeling omvat veel meer. Wanneer je aan ouders vraagt wat zij het liefste wensen voor hun kinderen, zullen de meeste ouders noemen dat ze hopen dat hun kind gelukkig wordt.
Wat is geluk? Bij geluk denken we vaak als eerste aan blij en tevreden zijn, het is een gevoel. Maar geluk kan ook breder opgevat worden; dan heb je het over floreren of bloei. En wat is er mooier dan een kind tot bloei zien komen? Wat is er mooier dan bij te mogen dragen aan de bloei van kinderen (en volwassenen). Door deel te nemen aan het programma PEP en het aanbieden van mindfulness bij ons op school proberen we leerlingen handvatten te geven om zelf geluk te creëren en het kind tot bloei te laten komen.