Groep 7

Wanneer je naar groep 7 gaat, ga je naar een nieuwe locatie; het Kulturhus. Hier zitten de kinderen van groep 7 en 8. Hoewel je op de Kingschool blijft, krijg je toch een nieuwe school. De kinderen hebben zo al enige binding met het voortgezet onderwijs, want het Twents Carmel College grenst aan het Kulturhus. Dat biedt heel veel voordelen.

Een nieuwe school en toch op de Kingschool!

De kinderen van groep 7 en 8 mogen gebruik maken van alle faciliteiten in en rondom het Kulturhus en het Twents Carmel College. Denk bijvoorbeeld aan het muzieklokaal, het handvaardigheid lokaal, de theaterzaal, de beweegtuin, de bibliotheek en de keuken van Aveleijn! Zo veel mogelijkheden om het onderwijs nog mooier weg te zetten! In het begin is het natuurlijk even spannend om naar een nieuwe locatie te gaan, maar eenmaal daar voelen de kinderen zich super op hun gemak en zien ze alle voordelen van het leren op het Kulturhus!

Rekenen; de laatste slag

In groep 7 worden de laatste basisprincipes van rekenen aangeleerd. Daar waar groep 6 stopte bij het rekenen met breuken, daar gaat het in groep 7 verder. De kinderen leren de koppeling te maken tussen breuken en procenten en kunnen een deel van een geheel (of andersom) berekenen. Ook leren ze breuken bij elkaar op te tellen, van elkaar af te halen, te vermenigvuldigen en zelfs te delen. Binnen het domein ‘procenten’ oefenen de kinderen om een percentage van een geheel te berekenen. Daarnaast is er aandacht voor oppervlakte- en inhoudsmaten.
Het klinkt misschien gek maar de kinderen leren ook voor het eerst rekenen met een rekenmachine. Dit als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Verder met de zinsontleding en werkwoorden

Ook zinsontleding en grammatica worden uitgebreid. De kinderen krijgen moeilijker zinnen om die taalkundig te ontleden en de verschillende delen van de zin te benoemen. Ook wordt de woordenschat groter en krijgen de kinderen meer woordbegrip. De kinderen leren synoniemen en meer betekenissen van woorden. Bij spelling wordt een stap gemaakt naar de onregelmatige (sterke) werkwoorden. (ik val, hij valt, wij vallen, hij viel, wij vielen). En, ook is er aandacht voor het correct schrijven van leenwoorden (pizza, e-mail). Het spellen van woorden wordt complexer. De kinderen krijgen langere woorden aangeboden waarin verschillende spelling categorieën verstopt zitten.

Op reis door Europa

De kinderen kennen de topgrafie van Nederland. In groep 7 gaan ze de grens over en verkennen ze Europa. Ze leren de landen van Europa, de hoofdsteden en belangrijkste steden. Ook leren ze de belangrijkste wateren, gebergten en gebieden.

Pre-advies en voorbereiding op het VO

In groep 7 krijgen de kinderen voor het eerst een Pre-advies voor het Voortgezet Onderwijs (VO). Dit pre-advies is een voorzichtig advies over de uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Hoewel dit nog niet het uiteindelijke schooladvies is, kan dit wel houvast geven om alvast te gaan oriënteren op het voortgezet onderwijs. Het is helemaal niet gek om al in groep 7 scholen te bekijken.

 

Pre-puber fase en onzekerheid

Kinderen komen in groep 7 al in de pre-puber fase. Sociale interacties en vriendschappen gaan anders lopen en dit brengt ook (puberale) onzekerheden met zich mee. Ook worden de kinderen steeds bewuster van eigen prestaties. Kinderen die straks uitstromen naar het VWO en kinderen die uitstromen naar het TGL of praktijkonderwijs zitten op de basisschool allemaal in dezelfde klas. Dit maakt dat kinderen zich onderling gaan vergelijken en zich daardoor ‘minder’ kunnen voelen als ze ergens moeite mee hebben.

 

Op kamp!

Groep 7 is ook het jaar dat de kinderen voor het eerst op kamp gaan. Hoewel het maar één nachtje weg betreft is het toch voor de kinderen (en de ouders) een hele happening. Spannend om een dagje en nachtje weg te blijven en te slapen met je klasgenoten.

 

 
 

Dalton en groep 7…