Ouderraad (OR)

De ouderraad speelt binnen onze school een belangrijke rol. Hoewel deze raad niet verplicht is en niet over bevoegdheden beschikt zoals een MR, vinden wij het meedenken bij het schoolgebeuren en het mede organiseren van activiteiten van groot belang. De OR regelt veel activiteiten, zoals o.a. de Kerstmaaltijd, een Paasactiviteit en de jaarlijkse sportdag.
De ouderraad komt meerdere keren per jaar samen voor overleg. Deze overlegmomenten worden vastgelegd in notulen. De notulen en het financieel jaarverslag liggen ter inzage op de school. Vraag hier gerust naar.

 

“Streven is een zo laagmogelijke ouderbijdrage”

 

De Kingschool streeft er samen met de ouderraad naar om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Deze bijdrage is vrijwillig en voor alle leerlingen gelijk. Van deze bijdrage kunnen wij verschillende activiteiten bekostigen zoals Kerst, Pasen en Sinterklaas. Dit schooljaar is de ouderbijdrage €15.00. De ouders krijgen van de ouderraad een bericht in Social schools waarin vermeld wordt wat de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is. De penningmeester legt elk jaar verantwoording af via een financieel verslag. De ouders krijgen van de ouderraad een brief mee waarin vermeld wordt wat de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is voor het nieuwe schooljaar.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wij sluiten kinderen nooit uit voor deelname aan activiteiten. 

 

De leden van de ouderraad

 • Marleen Bezant (voorzitter)
 • Anneloes van der Aa
 • Pasqualien Derkman
 • Monique Bergman
 • Desiree Derkman
 • Manon Loohuis (secretaris)
 • Manon Olde Hendrikman
 • Ewelina Bruch
 • Ellen Meijlof (penningmeester)
 • Harrie Olde Heuvel
 • Linda Keurhorst (penningmeester)
 • Mirjam Kremer (leerkracht)

Contactgegevens Ouderraad
Mail: ouderraad@kingschool.nl
Bankrekeningnummer: NL29 RBRB 0919932282.  

Verkeersouder

Ondanks dat de school een verkeersveilige school is, zijn er nog genoeg activiteiten op het gebied van verkeer die uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij ook aan het project Streetwise van de ANWB, fiets controle, theoretisch en praktijk verkeersexamen etc. Bij ons op school heeft de OR deze taak opgenomen in hun pakket. Mocht je vragen, problemen en/of suggesties hebben t.a.v. alles wat met verkeersveiligheid en verkeersonderwijs te maken heeft, dan kun je contact opnemen met de OR.

 

Veilig naar school

Het is belangrijk om kinderen al vroeg te laten deelnemen in het verkeer op een veilige manier.

 • De kinderen krijgen een veiligheidshesje van school. Het is verplicht dat de kinderen deze aan doen als we met school op stap gaan (bv tijdens de sportmiddagen).
 • Ouders bespreken met hun kind de meest veilige weg naar school.
 • Indien ouders een kind met de auto naar school brengen, verzoeken wij hen de auto op de parkeerplaats achter de school (bij de gymzaal) te parkeren.
 • Bij vervoer per auto naar excursies etc. mogen er niet meer kinderen in de auto dan er zitplaatsen en gordels zijn. Jonge kinderen vervoeren we het liefst op een stoelverhoger. Een inzittendenverzekering stellen wij op prijs.
 • Kinderen die met de fiets naar school komen mogen niet fietsen op het plein en in de fietsenstalling. Ingang en uitgang via de Cliviastraat.
 • Fietsen kunnen netjes in de vakken van het fietsenhok geplaatst worden.
 • Het is verstandig om de fietssleutel in de klas neer te leggen op de daarvoor bestemde plek. Ook een naamkaartje of sleutelhanger kan helpen om vermissing te voorkomen.
 • Voor schooltijd, vanaf 8.20 uur en tijdens de ochtend – en middagpauze is er op het plein toezicht van leerkrachten.