Bewegingsonderwijs

“Goed onderwijs in beweging levert een bijdrage aan een actieve en gezonde leefstijl”

 

Op de Kingschool hebben we een vakleerkracht voor het vak bewegingsonderwijs. Meester Wout geeft de groepen 1 tot en met 8 wekelijks twee keer ‘gym’. Wij vinden bewegingsonderwijs ontzettend belangrijk. Het is voor kinderen een manier om zich te uiten, te werken aan hun sociale en motorische ontwikkeling en aan hun eigen gezondheid. Door te kiezen voor een vakleerkracht proberen we de kwaliteit van het vak bewegingsonderwijs te borgen.

Kwalitatief goed bewegingsonderwijs draagt bij aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Er zijn aanwijzingen dat sport en bewegen bijdraagt aan betere onderwijsresultaten en de kans op verzuim en uitval verminderen. Goed bewegingsonderwijs levert daarnaast een bijdrage aan een actieve en gezonde leefstijl van kinderen.

Schoolzwemmen

Zwemveiligheid en zwemvaardigheid

Naast bewegingsonderwijs krijgen kinderen op de Kingschool ook ‘schoolzwemmen’. Vanaf groep 3 krijgt iedere jaargroep jaarlijks een periode van zes weken schoolzwemmen van een gediplomeerde zwemleerkracht. Tijdens deze zwemlessen is er vooral aandacht voor het blijven inoefenen van zwempatronen. In de hogere groepen krijgen de kinderen zwemles gericht op het reddingszwemmen. Kinderen leren zichzelf en andere te redden bij mogelijke verdrinkingsituaties. Op de Kingschool vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de zwemveiligheid en zwemvaardigheid van kinderen.