Instroomgroep

Wanneer een kind vier jaar wordt is het tijd om naar de basisschool te gaan. Hierdoor heeft geen enkele leerling een zelfde moment waarop hij of zij start op school. Op de Kingschool starten kinderen van 4 jaar in een instroomgroep. Achter de instroomgroep zit een idee. We vinden het belangrijk dat we kinderen in een kleine en veilige groep kunnen laten wennen aan de Kingschool. Dit zorgt ervoor dat de leerkracht alle aandacht heeft voor de startende kinderen op onze school.

Een rustige start

In de instroomgroep is er vooral aandacht voor de basale dingen. De kinderen leren het dagritme, de dagen van de week, de kring en bijvoorbeeld het toiletgebruik. Ook verkennen ze het grote plein en leren ze dat ze met andere kinderen kunnen samenwerken en samenspelen. We oefenen daarom veel met sociaal-emotionele vaardigheden: hoe gaan we met elkaar om, hoe neem je afscheid, hoe kunnen we samen spelen, hoe kun je samen delen en hoe kom je op een goede manier voor jezelf op? Ook bevorderen we de zelfstandigheid en stimuleren we nieuwsgierigheid. Daarnaast streven we naar betekenisvolle leermomenten tijdens kring- en spelactiviteiten. Hierbij ligt de nadruk niet op het kunnen, maar om de bereidheid om te oefenen en het open staan voor nieuwe ervaringen.

Doorstroom naar groep 1 en later naar groep 2

In principe start een startende leerling in het daaropvolgende schooljaar in groep 1. Maar de ene leerling ontwikkelt zich sneller dan de andere leerling. Door deze ontwikkeling goed te volgen en met jullie als ouders hierover te praten proberen we onderwijs te bieden dat goed aansluit bij jullie zoon of dochter. Wellicht is een snellere overgang naar groep 1 dan wenselijk. Dit is altijd in overleg met ouders. 

Samen met ouders

Wij realiseren ons dat het voor ouders ook een spannende nieuwe fase is. Jullie zoon of dochter gaat starten op de basisschool. Door de aparte instroomgroep hebben we ook voor ouders meer tijd en aandacht om samen te zorgen dat een goede start gemaakt kan worden. Wij onderhouden met jullie intensief contact over het welbevinden van jullie kind en over de voortgang in ontwikkeling.

 

Dalton en de instroomgroep…