Groep 3

In groep 3 krijgen de kinderen meer de ruimte om zelfstandig te werken. Waar de kinderen in groep 2 met andere klasgenoten in de hoeken gingen spelen, zal het leren nu steeds meer gericht zijn op het zelfstandig werken aan kleine taken. Bijvoorbeeld een rekenlesje, lezen of schrijven. Heel veel nieuwe uitdagingen!

Maan-roos-vis

In groep 3 leren de kinderen de eerste woorden lezen en schrijven. In het begin van groep 3 is er aandacht voor woorden lezen met drie of vier letters. Hoewel tegenwoordig meestal niet meer gestart wordt met ‘maan’, maar vaak met: ik – maan – roos – vis. Het woord ‘ik’ leren de kinderen meestal al in het ‘wenmomentje’ als ze een keer in groep 3 gaan kijken vanuit de kleuterklas. De kinderen leren snel woorden herkennen en letter voor letter lezen. Sommige kinderen zijn snel met lezen en kunnen dit al vóór groep 3. Deze kinderen oefenen in groep 3 dan met moeilijke  woorden. 

Leren schrijven - de juiste pengreep!

Leren schrijven is heel veel oefenen. We zorgen ervoor dat het leren lezen en leren schrijven ‘hand in hand’ gaan. Dat betekent dat kinderen naast het leren lezen van de letter ‘m’ ook oefenen met het schrijven van deze letter. Het is heel leuk om letters die je net kunt lezen, meteen ook zelf te mogen schrijven
De juiste pengreep is een essentieel aandachtspunt in groep 3. Ook in groep 1 en 2 is hier al veel aandacht aan besteed. 

Samen leren we in groep 3 om een pen of een potlood op de juiste manier vast te houden. De fijne motoriek en een vloeiende schrijfbeweging zijn niet voor iedereen even gemakkelijk. Een goede pengreep is wel heel belangrijk, ook om er op jonge leeftijd aandacht voor te hebben. Het voorkomt de ‘kramp in de vingers’.

De kunst van het rekenen

In groep 3 krijgen de kinderen de kunst van het rekenen onder de knie. Er is aandacht voor de basisprincipes. Eerst door de tekens te leren kennen: plussen en minnen, de getallen tot 20,
het = teken. In groep 1 en groep 2 zijn deze vast al eens voorbijgekomen, maar nu wordt er ook echt mee gewerkt en leren de kinderen ze ook op te schrijven. De eerste sommetjes worden gemaakt; meestal met een verhaaltje om het te verduidelijken. Voor rekenen werken we met Snappet. De kinderen krijgen een eigen tablet waarop ze rekenoefeningen maken. Dit wordt afgewisseld met rekenen op papier.
Wil je meer over snappet weten? Klik dan hier.

 
 

Dalton en groep 3…