Rapportfolio

Van de leerling
Voor de leerling
Door de leerling

 

Vanaf de instroomgroep krijgen alle leerlingen een eigen rapportfolio. Deze map betreft een verzameling (borging) van persoonlijke resultaten, ontwikkelingen en afspraken. Het rapportfolio is van de leerling, voor de leerling en door de leerling gemaakt. Zij voegen dingen toe die zij belangrijk vinden en waar ze trots op zijn. Dit kan door middel van foto’s of bewijsstukken zoals een rekenblad waarbij de leerling de tafel van 4 foutloos heeft gemaakt of een knipwerkje waarin het laat zien hoe het bepaalde vormen al kan knippen.

Naast bovengenoemde documenten worden ook gesprekken toegevoegd aan het rapportfolio. Tijdens het schooljaar zijn er drie vaste momenten waarbij er een gesprek plaats vindt tussen leerkracht-leerling-ouder. Aan het begin van het schooljaar hebben we hoop- en droomgesprekken, in het midden van het schooljaar de voortgangsgesprekken en aan het einde van het schooljaar de eindgesprekken. Tijdens deze gesprekken staan de dromen en ambities centraal van zowel de leerling als de leerkracht en de ouder. De voorbereiding en de inhoud van deze gesprekken worden vastgelegd op een speciaal ontworpen formulier en toegevoegd aan het rapportfolio.

Het rapportfolio gaat vier keer per schooljaar mee naar huis. Tijdens deze momenten worden dan ook de laatste resultaten toegevoegd die door de leerling zijn behaald, ten aanzien van alle ontwikkelingsgebieden. Ook worden de laatste afgenomen DIA-toetsen (landelijke toetsen voor rekenen, spelling en lezen) toegevoegd.
Omdat de Kingschool een Daltonschool is geven we ook aandacht aan de zes kernwaarden van ons Daltononderwijs (vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit, reflectie en borging). Deze kernwaarden spiegelen we aan het werkgedrag van de leerling en kijken wij wat goed gaat en waar ontwikkeling in mogelijk is.