Dalton kernwaarden

“Daltononderwijs is een bewuste keuze”

 

Op onze school wordt volgens de principes van daltononderwijs les gegeven, omdat de leerkrachten een bepaalde visie hebben op de maatschappij, op hoe je als (volwassen) mens in die maatschappij zou moeten functioneren. Daarop is een visie gebaseerd op de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen.

In 2005 was het honderd jaar geleden dat Helen Parkhurst in Amerika begon te experimenteren met een nieuwe vorm van onderwijs. In 1922 legde ze haar ideeën vast. Maar daarmee was de ontwikkeling van het Daltononderwijs niet voorbij.

 

Wat is Dalton?

Dalton is een manier van werken en omgaan met elkaar. Een daltonschool schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak.
De zes principes: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie, effectiviteit en borging vormen het uitgangspunt voor de daltonaanpak. De taak is het middel om die principes te verwezenlijken.

Kenmerkend van het Daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. De bovenbeschreven principes blijven overeind, maar hebben door de jaren heen andere accenten gekregen.

 

De zes dalton kernwaarden