Leerlingenraad

Bij ons op school hebben we een leerlingenraad. Deze leerlingenraad komt een aantal keer per jaar samen om  te vergaderen over schoolse zaken. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Elke groep is met twee leerlingen vertegenwoordigd. De leerlingenraad wordt elk jaar opnieuw gekozen door middel van stemmen of loten.

Alle leerlingen van de school kunnen ideeën aandragen. Deze ideeën worden in de ideeënbus gestopt. Op een gegeven moment wordt deze bus geleegd en een agenda opgesteld. Dit samen in overleg met de verantwoordelijke leerkracht.

De voorzitter probeert de vergadering in goede banen te leiden door ervoor te zorgen dat de leerlingen niet door elkaar praten, dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat iedereen aan bod komt. De notulisten notuleren alle afspraken die de kinderen maken. Dit doen ze om en om. Na de vergadering werken de notulisten alles uit wat ze genoteerd hebben.

Door het houden van vergaderingen hebben de kinderen meer verantwoordelijkheidsgevoel voor de dingen waar ze mee bezig zijn. Ze kunnen hierop ook worden aangesproken door medeleerlingen. Ze merken dat ze gehoord worden en dat hier ook iets mee gedaan wordt.

 

De leden van de leerlingenraad

  • Benjamin (groep 5)
  • Charley (groep 5)
  • Azra (groep 6)
  • Mats (groep 6)
  • Indy (groep 7)
  • Mila (groep 7)
  • Jolijn (groep 8)
  • Marlou (groep 8)