Muziekonderwijs

Op de Kingschool krijgen alle kinderen een keer in de week muziek van Juf Janneke. Zij is afgestudeerd in het geven van muziek op school. Wij erkennen het belang van goed muziekonderwijs. Daarnaast krijgt muziek een belangrijke plek in de jaarlijkse voorstellingen van de breek-de-week-show.
Tijdens de lessen muziek geven we aandacht aan verschillende genres én facetten van muziek: niet alleen zingen (wat een natuurlijk vertrekpunt is) en andere vormen van samen muziek maken, maar bijvoorbeeld ook luisteren, muzieknotatie, bewegen, improviseren en presenteren. Daarnaast is er aandacht voor de waarde van muziek en het ontdekken van eigen muzikaliteit zodat iedere leerling kan kiezen welke rol muziek in hun leven kan en mag spelen.

 

Muziek maakt blij en geeft ontspanning

Door bezig te zijn met muziek die jij leuk of mooi vindt, maken je hersenen dopamine aan: het gelukshormoon! Dit zorgt ervoor dat je je blij en ontspannen voelt.

 

Muziek stimuleert het leren

Muziek versterkt de verbinding tussen beide hersenhelften! Dit stimuleert taal- en spraakontwikkeling, intellect, gedrag én je geheugen, waardoor je je beter concentreert, beter luistert én beter leert.

 

Muziek zet in beweging

Muziek prikkelt de motorische gebieden in je hersenen. Het zet je letterlijk in beweging waarbij het geheugen en ruimtelijk inzicht worden geactiveerd.

 

Muziek verbindt

Als je samen muziek maakt, produceren je hersenen het zogenaamde ‘liefdeshormoon’. Je voelt je verbonden met de mensen om je heen. Dit draagt ook bij aan een prettig leerklimaat.

 

Muziek prikkelt creativiteit

Muziek daagt je uit en biedt ruimte aan creativiteit. Doordat het leuk is om te doen, verleg je je grenzen en zet je nieuwe stappen.

Breek-de-week-show

Jezelf leren presenteren

Jaarlijks verzorgt iedere groep de breek-de-week-show. Dit betreft een ‘voorstelling’ aan alle kinderen van de school en voor de papa’s, mama’s, oma’s en opa’s van de kinderen die de show geven. Tijdens deze show is er aandacht voor dans, muziek, zang, drama, toneel, een leefregel en nog veel meer. In een periode van zes weken oefenen de kinderen op school voor deze breek-de-week-show. Op woensdag, aan het einde van de voorbereidingsperiode, wordt de voorstelling gegeven in de theaterzaal van het Kulturhus. Voor sommige kinderen is dat best een beetje spannend. We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf leren presenteren. De ene leerling gaat dit van nature af en de andere leerling vindt dit lastig en spannend. Tijdens de voorbereiding op deze show houdt de leerkracht hier rekening mee en zorgt hij of zij ervoor dat iedere leerling, op welke manier dan ook, een invulling geeft tijdens deze show.