Verkeersouder en de Kingschool

Ondanks dat de school een verkeersveilige school is, zijn er nog genoeg activiteiten op het gebied van verkeer die uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij ook aan het project Streetwise van de ANWB, fietscontrole, theoretisch en praktijk verkeersexamen, etc. 

Voor vragen, problemen en/of suggesties t.a.v. alles wat met verkeersveiligheid en verkeersonderwijs te maken heeft, dan kun je contact opnemen de oudervereniging, zij hebben deze taak in hun pakket. mail: ouderraad@kingschool.nl 

Wat is een verkeersouder?

Een verkeersouder is een ouder, in ons geval dus een groep ouders, nl de oudervereniging, van leerlingen van de basisschool, die zich inzet(ten) voor de verkeersveiligheid en verkeersonderwijs in algemene zin.

Wat doet een verkeersouder? 

Verkeersouders werken aan een verkeersveilige school- en woonomgeving voor alle kinderen. De aanstelling van een verkeersouder loopt via de basisschool. Binnen de basisschool is een verkeersouder aanspreekpunt en coördinator voor verkeersveiligheid. De verkeersouder is lid van - of heeft contact met - de oudervereniging. Een verkeersouder maakt zich sterk voor: 

1. Betrekken van ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid van hun kinderen. 

2. Goed verkeersonderwijs. 

3. Veilige schoolroutes. 

4. Maken van afspraken met verschillende betrokkenen. 

5. Hoge verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen.