Onze schooltijden

Dag Tijd  
maandag 8.30 uur-14.45 uur 
dinsdag 8.30 uur-14.45 uur
woensdag 8.30 uur-12.30 uur
donderdag 8.30 uur-14.45 uur
vrijdag 8.30 uur-12.30 uur 

 

Continu-rooster

Wij hebben gekozen voor een continurooster met drie langere dagen ( tot 14.45 uur) en twee halve dagen ( tot 12.30 uur). In de ochtenden ligt de nadruk op taal en rekenen. De dinsdag- en donderdagmiddag wordt ingevuld aan de hand van een schoolbreed thema. Deze middagen noemen wij de 'blinkende middagen'. 

 

Binnenkomst /binnenbrengen van leerlingen

Groep instroom, 1 en 2:
De ouders van de kinderen van deze groepen mogen vanaf 8.20 uur de kinderen in de klas brengen en even bij hen blijven om samen een spelletje te kiezen. We beginnen om 8.30 uur en verzoeken de ouders dan het lokaal te verlaten.

Groepen 3 t/m 8:

Vanaf 8.20 uur is er een pleinwacht op het schoolplein aanwezig maar de kinderen mogen ook, als ze dat willen, alvast naar de klas gaan. 
Om 8.30 uur  beginnen de lessen.