Wat is ouderbetrokkenheid?

 

Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat je meeleeft met het wel en wee van je kind. Dat je je kind aanmoedigt en dat je zowel hoge als redelijke verwachtingen hebt van de prestaties van je kind.

 

Dat kan op de volgende manieren:

1. Je helpt je kind naar school en praat met je kind over school. 

Dit is de belangrijkste factor bij ‘ouderbetrokkenheid’. Je ondersteunt je kind met een veilige en stabiele thuissituatie en met een uitdagend pedagogisch klimaat.

2. Je wisselt met school belangrijke informatie uit 

 Over schoolprogramma’s, vorderingen van het kind, over opvoeding en belangrijke zaken thuis 

3. Je helpt je kind met huiswerk

 Wij geven daarvoor concrete suggesties en ideeën. En wij vragen je je actief te bemoeien met het schoolleven van je kind.

 

Ouders zijn een onmisbare schakel in de relatie tussen school en je kind. We hebben elkaar gedurende de hele schoolcarrière van je kind nodig. Daarom willen we met de ouders samenwerken, acht jaar lang en elk jaar opnieuw, opdat de betrokkenheid tot succes leidt.

 

 

Samen vormen we de basis van de driehoek ouder-leraar-kind

Met ouders ‘maken wij samen de school’. Voor je kind is het belangrijk dat we samenwerken. School en ouders, schouder aan schouder. Samen met de leraar van je kind sta je aan de basis van de driehoek leraar-ouder-kind. De ouder als ervaringsdeskundige en wij als onderwijsprofessionals.

Een positieve betrokkenheid doet er werkelijk toe. Het is erg goed voor:

·         de schoolprestaties;

·         het sociale gedrag;

·         het doorzettingsvermogen;

·         de motivatie;

·         de houding van je kind ten opzichte van leraren.

Regelmatig contact tussen de ouders en de leraar bevordert de samenwerking en zorgt voor een goede afstemming tussen de opvoeding thuis en op school. Daar vaart je kind wel bij.
Aan het begin van het schooljaar hebben wij met alle ouders een hoop en dromen gesprek over het kind. Welke ambities heb je als ouder voor je kind, hoe kijk je als ouder naar je kind en hoe gaat de samenwerking vorm krijgen gedurende het schooljaar. De leraar houdt een dergelijk gesprek ook met het kind zelf en de kinderen van de bovenbouw mogen ook meekomen om samen het hoop en dromengesprek met ouders en leerkracht te voeren.

We vinden het daarom erg belangrijk dat ook de ouders zich welkom voelen op onze school. Kom gerust binnen lopen, of kom op school helpen. Dat zien we graag!

De ambitie van onze school is: "we kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal op hun eigen manier laten schitteren".

 

Daar hebben we jullie, ouders, hard bij nodig!

·         Wij doen het samen!

·         We willen vruchtbaar samenwerken, ten behoeve van je kind.

Buiten het belang van je betrokkenheid voor je kind is het ook gewoon zo dat je hulp onontbeerlijk is voor een aantal activiteiten op school (deze hulp noemen we ouderparticipatie).

 

Hieronder een opsomming van de mogelijke ouderparticipatie bij ons op school:

 • zitting in de MR of de OR
 • helpen bij de sportmiddagen
 • bibliotheek ouder
 • computer hulp
 • handvaardigheid (crea en MI middag)
 • schoolpleincommissie
 • luizencontrole
 • evt verzorgen van een gastles
 • raamschildergroep
 • evt. eigen inbreng
 • sportdag
 • meerijden/begeleiden met diverse uitstapjes