De Kingschool is een Daltonschool

Door de Dalton-onderwijsmethodiek leren de kinderen, stapje voor stapje, om met verantwoordelijkheid om te gaan, om zelfstandig te werken en om samen met anderen te werken. Net zoals dat in de echte grote-mensen-wereld straks ook van je kind wordt verwacht. Regelmatig werken kinderen samen met een ‘maatje’ of in groepjes aan een opdracht. Zo leren ze van elkaar en leren ze goed met elkaar om te gaan, met respect voor elkaars verschillen.

Het beste onderwijs voor je kind: Daltononderwijs

De Kingschool is trots op haar licentie om Daltononderwijs aan te bieden. Bij Daltononderwijs leren kinderen omgaan met verantwoordelijkheid. De leerkrachten schenken ze de vrijheid en het vertrouwen om zelfstandig opdrachten uit te werken en de kinderen voelen zich verantwoordelijk voor een goed resultaat. Dat geeft de kinderen zelfvertrouwen, waardoor ze stevig in hun schoenen staan en de wereld aankunnen. Ze durven initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen en kunnen daardoor echt hun steentje bijdragen aan de maatschappij. In het voortgezet onderwijs hebben de kinderen al veel plezier van het feit dat ze zelfstandig en planmatig kunnen werken.

 

Daarnaast stimuleert Daltononderwijs kinderen om samen te werken. Kinderen vinden het leuk om samen naar een antwoord te zoeken. Ze helpen elkaar. Als een kind iets uitlegt aan een ander kind, leert het kind daar zelf ook veel van. Want om iets goed uit te kunnen leggen, moet je het zelf heel goed begrijpen. Kinderen leren ook om hulp te vragen, als ze iets niet begrijpen of iets niet alleen kunnen. Daardoor zijn ze niet alleen op zichzelf gericht, maar hebben ze ook oog voor anderen, met respect voor elkaars verschillen. Door met iedereen een keer samen te werken, leren kinderen op een goede manier met elkaar om te gaan. Dat heeft een enorm positieve invloed op de sfeer op school. Iedereen hoort erbij!

De volgende zes begrippen staan centraal bij Daltononderwijs:

 • vrijheid in gebondenheid
 • zelfstandigheid
 • samenwerking
 • effectiviteit 
 • reflectie.
 • borging

 

6 Kernwaarden Dalton

Daltononderwijs is geschikt voor ieder kind. Het ene kind heeft wat meer behoefte aan coaching door de leerkracht dan het andere kind, maar Daltononderwijs is voor elk kind een verrijking.

De onderwijsinspectie  was ook enthousiast over de Kingschool: 

“De kinderen krijgen onderwijs in een gunstige en taakgerichte werksfeer, waarbinnen zij een duidelijke uitleg krijgen. De leraren beschikken over een breed scala van didactisch handelen: coöperatieve werkvormen, zelfstandige werkmomenten, gedifferentieerde instructie en gedifferentieerde verwerking wisselen elkaar in vlot tempo af.”

Daltononderwijs op de Kingschool

Taakbrief

Aan de hand van een taakbrief plannen de kinderen zelf op welk tijdstip ze welke opdracht uitvoeren. Dit geeft de kinderen veel vrijheid, maar daarmee ook de verantwoordelijk om alles aan het eind van de week af te hebben. Daarbij worden ze natuurlijk gecoacht door hun leerkracht. 

Het plannen van taken wordt geleidelijk opgebouwd. In groep 1 krijgen kinderen drie taken per week en plannen ze elke dag. In groep 8 zijn de kinderen in staat om hun hele week zelf in te delen.

Bij de taken zijn ook keuzetaken. Daarbij kunnen kinderen kiezen welke opdracht ze willen uitvoeren. Bijvoorbeeld: kies een opdracht uit de keuzekast. De leerkracht houdt in de gaten of daar voldoende variatie in zit.

Zelfstandig werken

De kinderen mogen zelfstandig werken. Dat kunnen ze bijvoorbeeld op de gang doen, waar verschillende werkplekken zijn ingericht, of in de stilteruimte.

Ook in de klas wordt vaak zelfstandig gewerkt. Als de leerkracht even bezig is met instructie aan een groepje kinderen, werken de andere groepjes zelfstandig. Als ze een vraag hebben, overleggen ze in eerste instantie met elkaar. Komen ze er samen niet uit, dan onthouden ze hun vraag totdat de leerkracht weer beschikbaar is om vragen te beantwoorden. 

De kinderen zijn gewend om zelfstandig te werken en dat merk je meteen aan de sfeer op school. Kinderen worden ook gestimuleerd om zelf met plannen komen en die te realiseren. Daar leren ze heel veel van!

Maatjes

De kinderen hebben altijd een ‘maatje’ waarmee ze bepaalde opdrachten samen uitvoeren. Regelmatig wisselen ze van maatje. Zo leren ze om met iedereen om te gaan en samen te werken. Meestal gaat het om een maatje uit de klas, maar soms zijn kinderen uit verschillende groepen elkaars maatje. De kinderen uit groep 3 lezen bijvoorbeeld een keer per week samen met een kind uit een andere groep. Daardoor leren ze omgaan met kinderen die ouder of jonger zijn en leren ze elkaar kennen. Dat heeft een positieve invloed op de goede sfeer op school.

Portfolio

Alle kinderen werken met een portfolio, waarin ze hun eigen resultaten en prestaties bijhouden. Hierdoor hebben de kinderen inzicht in de vooruitgang die ze geboekt hebben en worden ze zich bewust van de gebieden waar ze nog aan moeten werken. Dit stimuleert de leergierigheid van kinderen. Het portfolio benadrukt bovendien dat kinderen in de eerste plaats zélf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling: ze leren niet voor hun ouders , maar voor zichzelf. Daardoor zijn kinderen gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen.

Als ouder krijg je regelmatig inzicht in het portfolio van je kind. Daardoor is het hele jaar duidelijk hoe je kind presteert en komt niemand voor verrassingen te staan bij het tweejaarlijks uitgereikte rapport.

Meervoudige intelligentie

Intelligentie is: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen.  Dit kan op verschillende manieren:

 • verbaal/linguïstische intelligentie (taalknap)
 • logisch/mathematische intelligentie (rekenknap)
 • visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldknap)
 • muzikaal/ritmische intelligentie (muziekknap)
 • lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegknap)
 • interpersoonlijke intelligentie (samenknap)
 • intrapersoonlijke intelligentie (zelfknap)
 • natuurgerichte intelligentie (natuurknap).

Ieder kind kan op een of meerdere dimensies uitblinken. De Kingschool biedt kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen op al deze gebieden, zonder de basis (taalknap en rekenknap) tekort te doen. Daarmee stimuleert de Kingschool een brede ontwikkeling. Als je weet op welke gebieden een kind goed is en met welke gebieden een kind moeite heeft, kun je het onderwijsaanbod daarop aanpassen. Daardoor benut je alle intelligenties van een kind optimaal. De Kingschool heeft meervoudige-intelligentiekaarten (MI-kaarten) ontwikkeld, waarbij kinderen opdrachten kunnen kiezen die aansluiten op een van de genoemde gebieden.