De school

"We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal op hun eigen manier laten schitteren."

Kenmerkend voor de Kingschool

De basisschool is een belangrijke fase in het leven van je kind. De Kingschool biedt een warme en vertrouwde omgeving, waarin alle kinderen elkaar kennen. Ook de meesters en juffen kennen alle kinderen bij naam. Als kinderen zich op hun gemak voelen, kunnen ze veel meer in zich opnemen.

Een enthousiast, gemotiveerd en hecht team van meesters en juffen staat elke dag klaar om het beste uit elk kind te halen. Samen met de kinderen maken ze het leren leuk en stomen ze hen klaar voor de maatschappij. 

De Kingschool is een Daltonschool

Door de Dalton-onderwijsmethodiek leren de kinderen, stapje voor stapje, om met verantwoordelijkheid om te gaan, om zelfstandig te werken en om samen met anderen te werken. Net zoals dat in de echte grote-mensen-wereld straks ook van je kind wordt verwacht. Regelmatig werken kinderen samen met een ‘maatje’ of in groepjes aan een opdracht. Zo leren ze van elkaar en leren ze goed met elkaar om te gaan, met respect voor elkaars verschillen.

Goede kwaliteit en brede ontwikkeling

De kwaliteit van het onderwijs is vanzelfsprekend goed. Dat zie je terug in de schoolresultaten. Maar de Kingschool heeft naast cijfers ook veel aandacht voor andere zaken, die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van je kind. Tijdens de drie wekelijkse themamiddagen is er ruimte voor creativiteit, sport en spel, natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer. 

Bij de tijd

De Kingschool gaat bovendien met haar tijd mee: de schoolborden zijn vervangen door ‘touchscreen’ schermen, er is een computerlokaal en er zijn iPads beschikbaar. Sinds kort werken we met 'Snappet'. Kinderen hebben allemaal een eigen tablet. Daarop werken ze aan eigen leerdoelen van rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat.  
Verder werkt de Kingschool met een continurooster, waarbij de kinderen op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag om 14:45 uur vrij zijn en op woensdag- en vrijdagmiddag om 12:30 uur.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Kingschool? Of ervaren hoe de sfeer is? Kom gerust een keer langs. Je mag Magda bellen voor een afspraak (0541-351734) of gewoon naar binnen lopen.