ERROR: Content Element with uid "5363" and type "media" has no rendering definition!

 

 

Op school werken we in groep 4 tot en met 8 met Snappet. Snappet maakt gebruik van tablet, voor iedere leerling een. In het onderwijs worden steeds meer digitale middelen ingezet. Ze passen beter bij het kind dat opgroeit met tablet en mobieltje en bovendien is de veronderstelling dat leerlingen er beter door leren. 

Snappet laat leerlingen meteen weten of het antwoord goed of fout is. Na een goed antwoord krijgt de leerling een moeilijkere vraag. Een leerling die een fout antwoord geeft, krijgt een minder moeilijke vraag. ‘De leraar krijgt zodoende een elektronisch overzicht van de prestaties en kan zijn lessen daarop aanpassen’. Met deze techniek werken we niet met drie niveaus in een klas, maar werkt iedere leerling, binnen eenzelfde thema, op een ander niveau. Met deze onderwijstechnologie wordt pas echt adaptief onderwijs geven mogelijk!