De Ouderraad (OR)

 

De ouderraad speelt binnen onze school een belangrijke rol.

Hoewel deze raad niet verplicht is en niet over bevoegdheden beschikt zoals een MR, vinden wij het meedenken bij het schoolgebeuren en het mede organiseren van activiteiten van groot belang. De OR regelt veel activiteiten, zoals de kerstmaaltijd, het paasontbijt en de jaarlijkse sportdag.

Ouderbijdrage

De ouderraad stelt ieder jaar de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage opnieuw vast. Deze bijdrage is voor alle leerlingen gelijk. Van deze bijdrage kunnen wij verschillende activiteiten bekostigen.

De penningmeester legt elk jaar verantwoording af via een financieel verslag. De ouders krijgen van de ouderraad een brief mee waarin vermeld wordt wat de hoogte van de ouderbijdrage is voor het nieuwe schooljaar.

De leden van de ouderraad

»» Marleen Bezant (Voorzitter)

»» Kelly Nolten (Penningmeester)

»» Monique Bergman

»» Ellen Meijlof

»» Marloes Nijhuis

»» Manon Loohuis (Secretaris)

»» Desiree Derkman

»» Linda Keurhorst (Penningmeester)

»» Esther Kolkman

»» Harrie Olde Heuvel

»» Bianca HuurmanDe OR is te bereiken via mail op het volgende adres: ouderraad@kingschool.nl 

Marielle Groeneveld heeft zitting in de OR namens het schoolteam.

De notulen van de ouderraad liggen altijd ter inzage op school. Vraag hier gerust naar.