De middagen op de Kingschool

Wij hebben gekozen voor een continurooster met drie langere dagen ( tot 14.45 uur) en twee halve dagen ( tot 12.30 uur). In de ochtenden ligt de nadruk op taal en rekenen. De drie middagen (maandag, dinsdag en donderdag) worden ingevuld met sport, creativiteit en talentontwikkeling en zaakvakken.

Sportmiddag op maandagmiddag

Deze middag staat in het teken van sport, voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Ze beoefenen 5 weken achter elkaar een sport. De volgende sporten komen in een schooljaar aan bod: tennis, zwemles, toestel-les, dans, spel-les, balsport en atletiek.
Zo krijgen de leerlingen met allerlei verschillende sporten te maken en kunnen ze ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.
Voor een aantal sporten werken we samen met verenigingen en maken we soms ook gebruik van de accomodaties/faciliteiten van deze verenigingen. 

Zaakvakken op dinsdagmiddag

Deze middag worden de vakken; aardrijkskunde, natuur en techniek, geschiedenis en verkeer gegeven. We maken gebruik van een een eigentijdse methode: de zaken van Zwijsen.
Het is een online methode waarbij de leerlingen wel gebruik maken van werkboeken. Filmpjes en animaties zorgen ervoor dat de lesstof helder over wordt gebracht en door de interactieve oefeningen worden de leerlingen actief betrokken bij de les.

Talentontwikkeling op de donderdagmiddag

Op deze middag mogen de leerlingen aan de slag door middel van onderzoekend en ontdekkend leren. Kinderen zijn van nature uit nieuwsgierig en juist dat is wat we willen stimuleren. Door onderzoekend en ontdekkend te werken aan bepaalde thema's dagen we leerlingen uit om onderzoeksvragen die ze zelf bedenken op te lossen. Leerlingen worden aangezet om samen te werken met andere leerlingen. Ze gaan onderzoeken, ontwerpen, verklaren, bedenken, verkennen, testen en presenteren. Een uitdagende middag waar de leerlingen veel plezier aan beleven en ondertussen ook een heleboel leren. 
Deze middagen worden afgewisseld met crea middagen, waarop de leerlingen lekker knutselen en tekenen rondom een bepaald thema.