Dinsdagmiddag en donderdagmiddag

Blinkende middagen

Op dinsdag- en donderdagmiddag hebben wij onze blinkende middagen. Op deze middagen bieden we een schoolbreed thema aan. Tijdens dit thema is er aandacht voor Wereldorientatie (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek, Verkeer) in combinatie met Wetenschap en Techniek en de Creatieve vakken (handvaardigheid, tekenen, muziek). 
Tijdens deze middagen leren de kinderen over het thema en gaan ze aan de slag met eigen vraagstukken. Leerlingen gaan aan de slag door middel van onderzoekend en ontdekkend leren. Kinderen zijn van nature uit nieuwsgierig en juist dat is wat we willen stimuleren. Door onderzoekend en ontdekkend te werken aan bepaalde thema's dagen we leerlingen uit om onderzoeksvragen, die ze zelf bedenken, op te lossen. Leerlingen worden aangezet om samen te werken met andere leerlingen. Ze gaan onderzoeken, ontwerpen, verklaren, bedenken, verkennen, testen en presenteren. Een uitdagende middag waar de leerlingen veel plezier aan beleven en ondertussen ook een heleboel leren. 
Tijdens deze middagen is er, zoals boven is beschreven, ook aandacht voor de creatieve vakken waarbij de kinderen aan de hand van het thema aan de slag gaan binnen de vakgebieden handvaardigheid, tekenen en muziek. 


Dit jaar bieden we de volgende thema's door de school aan:

- Mensen en hun verhalen
- Liefde voor de omgeving
- Sterke verhalen (Social Media)
- Gi-Ga-Groen
- Verleden, heden en toekomst