Naar het fotoboek

De middagen op de Kingschool

Wij hebben gekozen voor een continurooster met drie langere dagen ( tot 14.45 uur) en twee halve dagen ( tot 12.30 uur). In de ochtenden ligt de nadruk op taal en rekenen. De drie middagen (maandag, dinsdag en donderdag) worden ingevuld met sport, creativiteit en talentontwikkeling en zaakvakken.

Sportmiddag op maandagmiddag

Deze middag staat in het teken van sport, voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Ze beoefenen 5 weken achter elkaar een sport. De volgende sporten komen in een schooljaar aan bod: tennis, zwemles, toestel-les, dans, spel-les, balsport en atletiek.
Zo krijgen de leerlingen met allerlei verschillende sporten te maken en kunnen ze ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.
Voor een aantal sporten werken we samen met verenigingen en maken we soms ook gebruik van de accomodaties/faciliteiten van deze verenigingen. 

Zaakvakken op dinsdagmiddag

Deze middag worden de vakken; aardrijkskunde, natuur en techniek, geschiedenis en verkeer gegeven. We maken gebruik van een een eigentijdse methode: de zaken van Zwijsen.
Het is een online methode waarbij de leerlingen wel gebruik maken van werkboeken. Filmpjes en animaties zorgen ervoor dat de lesstof helder over wordt gebracht en door de interactieve oefeningen worden de leerlingen actief betrokken bij de les.

Talentontwikkeling op de donderdagmiddag

Op deze middag mogen de leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 kiezen uit taalknap, rekenknap, beweegknap, natuurknap, zelfknap, samenknap, muziekknap en beeldknap.
Iedere leerkracht heeft ook een "knap"gekozen waar hij/zij goed in is en dat ook erg leuk vindt. 
De leerlingen die natuurknap kiezen gaan dan de hele middag aan het werk samen met de "natuurknappe" leerkracht. 
We hebben voor elke "knap", kaarten ontwikkeld waar de leerlingen samen of alleen mee aan de slag kunnen.
We werken veelal rondom een bepaald thema. Thema's die al eens aan de orde zijn geweest zijn: dieren, mensen, reizen en gebouwen. 
In 2015 is er samen met ouders een prachtige moestuin aangelegd voor school zodat de leerlingen die "natuurknap" kiezen ook daadwerkelijk met de natuur in aanraking komen en daar samen aan de slag kunnen. 
Een heerlijke middag waar de leerlingen en leerkrachten enorm veel voldoening van hebben en waar samen veel geleerd wordt. Leerlingen leren zo hun eigen talenten en voorkeuren kennen waar ze later veel profijt van hebben.
De 'knap'middagen worden afgewisseld met crea middagen, waarop de leerlingen lekker knutselen en tekenen rondom een bepaald thema en met onderzoekend en ontwerpend leren. We hebben 2 leerkrachten die momenteel de opleiding Wetenschap & Techniek volgen zodat zij deze nieuwe ontwikkeling in het onderwijs samen met het team vorm kunnen geven.